Tengja við okkur

EU

MEPs samþykkja nýjan félagssjóð til að styðja við ungt fólk og þá sem eru verst settir

Útgefið

on

Þriðjudaginn 8. júní gaf þingið sitt síðasta græna ljós á helsta tæki ESB til að fjárfesta í fólki og takast á við misrétti næstu sjö árin, PLENAR ÞING EMPL.

Evrópski félagssjóðurinn +, með samtals fjárhagsáætlun upp á 88 milljarða evra, mun gegna mikilvægu hlutverki við framkvæmd framkvæmdaáætlunar um evrópsku súluna um félagsleg réttindi og til að vinna gegn félagslegum og efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins.

Fjárfesting í börnum og unglingum

Meðan á samningaviðræðunum stóð tryggði Alþingi sér metnaðarfyllra fjármagn til að fjárfesta í atvinnu ungmenna og vinna gegn fátækt barna og ávarpa tvo hópa fólks sem hafa orðið sérstaklega harðir undir kreppunni.

Aðildarríki með hærra hlutfall en ESB að meðaltali ungs fólks sem ekki er í atvinnu, námi eða þjálfun (NEET) milli áranna 2017 og 2019 ættu að verja að minnsta kosti 12.5% af fjármagni sínu til ESF + til að hjálpa þeim að bæta færni sína eða finna góða vinnu. Önnur aðildarríki ættu einnig að verja fjármagni til þeirra, helst með því að innleiða styrkt kerfi ungs fólks.

Á svipuðum grundvelli ættu aðildarríki sem höfðu hærra hlutfall en ESB að meðaltali barna í hættu á fátækt eða félagslegri útilokun á milli 2017 og 2019 ættu að fjárfesta að minnsta kosti 5% af forritunarúrræðum sínum til að styðja beint við jafnan aðgang barna að umönnun barna, menntunar, heilsugæslu og mannsæmandi húsnæði. Öllum aðildarríkjum er skylt að fjárfesta í baráttunni gegn fátækt barna.

„Í dag höfum við samþykkt texta í jafnvægi og tryggt forgangsröðun þingsins. ESF + er helsta tæki ESB til að byggja upp félagslegra og án aðgreiningar Evrópusambands. Það er þeim mun meira afgerandi miðað við afleiðingar COVID-19 heimsfaraldursins og mun gegna mikilvægu hlutverki í bata. Þingið mun nú fylgjast grannt með árangursríkri notkun ESF + víðsvegar um ESB, “sagði David Casa (EPP, MT).

Að styðja fólk sem þarfnast þess mest

Að frumkvæði þingsins verður að minnsta kosti fjórðungur fjármagnsins varið til aðgerða sem stuðla að jöfnum tækifærum fyrir hópa sem eru illa staddir, þar með talin jaðarsamfélög eins og Roma og ríkisborgarar þriðja lands, til að draga úr hindrunum á vinnumarkaði, takast á við mismunun og taka á ójöfnuði í heilbrigðismálum. .

Meðal annarra sjóða hefur núverandi sjóður fyrir evrópska aðstoð við þá verst settu (FEAD) verið felldur inn í nýja ESF +. Samkvæmt nýju reglunum verða öll aðildarríki að verja að minnsta kosti 3% af fjármunum sínum í matvæli og efnislega aðstoð til að takast á við þær tegundir mikillar fátæktar sem stuðla mest að félagslegri útilokun.

Næstu skref

Eftir samþykkt þingsins öðlast reglugerðin gildi á tuttugasta degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum. Þátturinn um atvinnu og félagslega nýsköpun mun gilda afturvirkt.

Bakgrunnur

Nýi evrópski félagssjóðurinn +, að verðmæti 87,995 milljarðar evra á verðlagi 2018, samþættir fyrrverandi evrópska félagssjóðinn, Youth Employment Initiative (YEI), the Sjóður fyrir evrópska aðstoð við þá sem eru verst settir (FEAD) og Áætlun ESB um atvinnu og félagslega nýsköpun (EaSI) í einn sjóð.

Meiri upplýsingar

EU

NextGenerationEU: 93 milljóna evra endurheimta- og seigluáætlun í takt við Lúxemborg

Útgefið

on

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í dag (18. júní) samþykkt jákvætt mat á endurreisnar- og seigluáætlun Lúxemborgar. Þetta er mikilvægt skref í átt að ESB sem greiðir út 93 milljónir evra í styrki samkvæmt Recovery and Resilience Facility (RRF). Þessi fjármögnun mun styðja við framkvæmd fjárfestingar- og umbótaaðgerða sem lýst er í bata- og seigluáætlun Lúxemborgar. Það mun styðja viðleitni Lúxemborgar til að koma sterkari út úr COVID-19 heimsfaraldrinum.

RRF - í hjarta NextGenerationEU - mun veita allt að 672.5 milljörðum evra (í núverandi verði) til að styðja við fjárfestingar og umbætur víðsvegar um ESB. Lúxemborgaráætlunin er hluti af áður óþekktum samræmdum viðbrögðum ESB við COVID-19 kreppunni, til að takast á við sameiginlegar evrópskar áskoranir með því að taka á móti grænum og stafrænum umbreytingum, til að styrkja efnahagslega og félagslega þol og samheldni innri markaðarins.

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnarinnar, sagði: „Framkvæmdastjórn ESB hefur í dag ákveðið að gefa grænt ljós á endurreisnar- og seigluáætlun Lúxemborgar. Í áætluninni er lögð rík áhersla á ráðstafanir sem hjálpa til við að tryggja grænu umskiptin og sýna fram á skuldbindingu Lúxemborgar til að skapa sjálfbærari framtíð. Ég er stoltur af því að NextGenerationEU mun gegna mikilvægu hlutverki við að styðja þessa viðleitni. “

Framkvæmdastjórnin mat áætlun Lúxemborgar á grundvelli viðmiðanna sem settar voru fram í RRF reglugerðinni. Mat framkvæmdastjórnarinnar velti sérstaklega fyrir sér hvort fjárfestingar og umbætur sem settar eru fram í áætlun Lúxemborgar styðji grænar og stafrænar umbreytingar; stuðla að því að takast á áhrifaríkan hátt við áskoranir sem skilgreindar eru á evrópsku önninni; og efla vaxtarmöguleika þess, atvinnusköpun og efnahagslega og félagslega þol.

Að tryggja græn og stafræn umskipti í Lúxemborg  

Mat framkvæmdastjórnarinnar leiðir í ljós að áætlun Lúxemborgar úthlutar 61% af heildarútgjöldum til aðgerða sem styðja loftslagsmarkmið. Þetta felur í sér ráðstafanir til að veita endurnýjanlega orku til húsnæðishverfisverkefnis í Neischmelz, stuðningsáætlun fyrir notkun hleðslustaða fyrir rafknúin ökutæki og „Naturpakt“ kerfið sem hvetur sveitarfélög til að vernda náttúrulegt umhverfi og líffræðilegan fjölbreytileika.

Framkvæmdastjórnin telur að áætlun Lúxemborgar verja 32% af heildarútgjöldum til aðgerða sem styðja stafræna umbreytingu. Þetta felur í sér fjárfestingar í stafrænni breytingu á opinberri þjónustu og verklagi; stafrænna verkefna fyrir heilbrigðisþjónustu, svo sem netlausn fyrir fjarheilbrigðiseftirlit; og stofnun rannsóknarstofu til að prófa ofurörug samskiptasambönd byggð á skammtatækni. Að auki munu fjárfestingar í markvissum þjálfunaráætlunum veita atvinnuleitendum og starfsmönnum í skammvinnu verkáætlunum stafræna færni.

Efling efnahagslegrar og félagslegrar seiglu Lúxemborgar

Framkvæmdastjórnin telur að áætlað sé að áætlun Lúxemborgar muni stuðla að því að taka á áhrifaríkan hátt á öllum eða verulegum undirhópi áskorana sem tilgreindar eru í viðkomandi landssértækum ráðleggingum. Nánar tiltekið stuðlar það að því að takast á við samfélagsábyrgðarreglur um vinnumarkaðsstefnu með því að takast á við misræmi í færni og auka starfshæfni eldri starfsmanna. Það stuðlar einnig að því að auka þol heilbrigðiskerfisins, auka tiltækt húsnæði, grænu og stafrænu umbreytinguna og framfylgja ramma gegn peningaþvætti.

Áætlunin táknar yfirgripsmikil og nægjanlega jafnvægisviðbrögð við efnahagslegum og félagslegum aðstæðum í Lúxemborg og stuðlar þar með á viðeigandi hátt að öllum sex stoðum RRF reglugerðarinnar.

Stuðningur við flaggskip fjárfestingar og umbótaverkefni

Í áætlun Lúxemborgar eru lögð til verkefni á fimm evrópskum flaggskipssvæðum. Þetta eru sérstök fjárfestingarverkefni sem fjalla um málefni sem eru sameiginleg öllum aðildarríkjum á svæðum sem skapa störf og vöxt og er þörf fyrir græna og stafræna umbreytinguna. Til dæmis hefur Lúxemborg lagt til ráðstafanir sem miða að því að auka skilvirkni og þjónustu opinberrar stjórnsýslu með aukinni stafrænni stafsetningu.

Hagkerfi sem vinnur fyrir fólk Valdis Dombrovskis, varaforseti, sagði: „Til hamingju með Lúxemborg fyrir að hanna bataáætlun þar sem áhersla á græna og stafræna umbreytinguna er langt umfram lágmarkskröfur. Þetta mun leggja mikið af mörkum til bata í Lúxemborg eftir kreppuna og lofa ungu fólki bjartari framtíð með því að fjárfesta í stafrænum færniáætlunum, þjálfun fyrir atvinnuleitendur og atvinnulausa, auk þess að auka framboð á viðráðanlegu og sjálfbæru húsnæði. Þessar fjárfestingar munu gera efnahag Lúxemborgar hæfa næstu kynslóð. Það er líka gott að sjá áform Lúxemborgar um að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og stafræna opinbera þjónustu sína enn frekar - bæði svæðin með möguleika á traustum hagvexti. “

Í matinu kemur einnig fram að engin af þeim ráðstöfunum sem eru í áætluninni skaði umhverfið verulega, í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í RRF reglugerðinni.

Stjórnkerfin sem Lúxemborg hefur komið á eru talin fullnægjandi til að vernda fjárhagslega hagsmuni sambandsins. Í áætluninni eru nægar upplýsingar um hvernig innlend yfirvöld munu koma í veg fyrir, uppgötva og leiðrétta tilvik hagsmunaárekstra, spillingar og svika sem tengjast notkun fjármuna.

Framkvæmdastjóri efnahagsmála, Paolo Gentiloni, sagði: „Þótt fjárframlag þess sé tiltölulega takmarkað að stærð, er endurreisnar- og seigluáætlun Lúxemborgar ætlað að skila raunverulegum endurbótum á ýmsum sviðum. Sérstaklega jákvætt er mikil áhersla á að styðja loftslagsbreytingar stórhertogadæmisins með mikilvægum aðgerðum til að hvetja til notkunar rafknúinna ökutækja og auka orkunýtni í byggingum. Borgarar munu einnig njóta góðs af því að efla stafræna opinbera þjónustu og veita húsnæði á viðráðanlegu verði. Að síðustu fagna ég því að áætlunin felur í sér veruleg skref til að efla enn frekar ramma gegn peningaþvætti og framfylgd þess. “

Næstu skref

Framkvæmdastjórnin hefur í dag samþykkt tillögu að framkvæmdarákvörðun ráðsins um að veita 93 milljónir evra í styrk til Lúxemborgar samkvæmt RRF. Ráðið mun nú að jafnaði hafa fjórar vikur til að samþykkja tillögu framkvæmdastjórnarinnar.

Samþykki ráðsins á áætluninni myndi gera ráð fyrir að greiða 12 milljónir evra til Lúxemborg í fyrirfram fjármögnun. Þetta er 13% af heildarúthlutaðri upphæð fyrir Lúxemborg.

Framkvæmdastjórnin mun heimila frekari útgreiðslur á grundvelli fullnægjandi tímamóta og markmiða sem lýst er í framkvæmdarákvörðun ráðsins og endurspegla framfarir í framkvæmd fjárfestinga og umbóta. 

Meiri upplýsingar

Spurningar og svör: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tekur undir 93 milljóna evra endurreisnar- og viðnámsáætlun

Aðstaða til endurheimtar og seiglu: Spurningar og svör

Staðreyndablað um áætlun um bata og seiglu í Lúxemborg

Tillaga að framkvæmdarákvörðun ráðsins um samþykki mats á endurreisnar- og seigluáætlun fyrir Lúxemborg

Viðauki við tillögu að framkvæmdarákvörðun ráðsins um samþykki mats á endurheimta- og seigluáætlun fyrir Lúxemborg

Starfsskjal starfsfólks sem fylgir tillögunni um framkvæmdarákvörðun ráðsins

Bati og seigluaðstaða

Reglugerð um endurheimt og seigluaðstöðu

Halda áfram að lesa

Varnarmála

Þegar kemur að öfgum á netinu er Big Tech enn helsta vandamál okkar

Útgefið

on

Undanfarna tvo mánuði hafa þingmenn í Bretlandi og Evrópu kynnt fjölda helstu ný frumvörp sem miðar að því að hemja hið skaðlega hlutverk sem Big Tech gegnir við útbreiðslu öfgamanna og hryðjuverkaefnis á netinu, skrifar Counter Extremism framkvæmdastjóri verkefnisins David Ibsen.

Í þessu nýja löggjafarloftslagi eru risar á samfélagsmiðlum eins og Facebook, Twitter og YouTube, sem um árabil hafa verið sjálfsánægðir, ef ekki vísvitandi vanræktir, við löggæslu á vettvangi sínum, loksins að verða undir þrýstingi. Það kemur ekki á óvart að síðbúin viðleitni þeirra til að friðþægja ríkisstjórnir með sjálfstýringarátaki eins og Stafrænu trausti og öryggissamstarfi eru nú þegar að víkja fyrir leit að blórabögglum.

Undanfarið, Big Tech talsmenn eru farnir að kynna hugmyndir um að öfga- og hryðjuverkaefni á netinu sé áfram mál eingöngu fyrir smærri samfélagsmiðlasíður og aðra dulkóðaða vettvang. Þó að takast á við öfgar og hryðjuverk á minni og öðrum síðum er vissulega þess virði að komast á undan, þá er heildarsagan hér meira en lítið þægileg fyrir Kísildalinn og gölluð í fjölda afgerandi atriða.

Útbreiðsla öfgamanna og hryðjuverkaefnis er enn stórt vandamál fyrir Big Tech. Í fyrsta lagi erum við ekki enn nálægt fyrirheitnu landi almennra samfélagsmiðla án umhverfisskilaboða. Rannsóknir á fjölmiðlaábyrgð, sem birtar voru í febrúar á þessu ári, leiddu í ljós að Facebook, Twitter og YouTube voru langt frá Big Tech verulega umfram af minni vettvangi í viðleitni sinni til að útrýma skaðlegum póstum.

Í sama mánuði uppgötvuðu CEP vísindamenn víðtækt skyndiminni ISIS efni á Facebook, þar með taldar aftökur, hvatningar til að fremja ofbeldi og berjast gegn myndefni, sem stjórnendur höfðu algjörlega hunsað.

Þessi vika, þar sem hlutfall antisemítískra ofbeldis hefur aukist um Bandaríkin og Evrópu, hefur CEP enn og aftur bent á skýrt nýnasistaefni yfir fjölda almennra vettvanga þar á meðal YouTube, Facebook og Facebook.

Í öðru lagi, jafnvel í ímyndaðri framtíð þar sem öfgakennd samskipti eiga sér stað fyrst og fremst í gegnum dreifða vettvang, myndu öfgahópar enn treysta á einhvers konar tengingu við almennum verslunum til að auka hugmyndafræðilegan stuðningsgrundvöll sinn og ráða nýja meðlimi.

Sérhver saga róttækni byrjar einhvers staðar og að stjórna Big Tech er stærsta skrefið sem við gætum hugsanlega tekið til að koma í veg fyrir að almennir borgarar séu dregnir niður öfgakenndar kanínugöt.

Og þó að hættulegt og hatursfullt efni geti streymt frjálsara á óbreyttum síðum, óska ​​öfgamenn og hryðjuverkamenn enn aðgangs að stórum almennum kerfum. Næstum alls staðar nálæg eðli Facebook, Twitter, YouTube og annarra býður öfgamönnum möguleika á að ná til breiðari áhorfenda - annað hvort að óttast eða ráða sem flesta. Til dæmis var morðinginn Christchurch, Brenton Tarrant, sem tók til streymis grimmdarverk sín á Facebook Live, með árásarmyndband sitt endurhlaðið meira en 1.5 milljón sinnum.

Hvort sem það er Jíhadista leitast við að kveikja í kalífadæmi um allan heim eða nýnasistar að reyna að hefja kynþáttarstríð, markmið hryðjuverka í dag er að fanga athygli, hvetja öfgamenn eins og hugarfar og gera stöðugleika í samfélögum að mestu leyti.

Í þessu skyni er einfaldlega ekki hægt að gera lítið úr magnunaráhrifum helstu samfélagsmiðla. Það er eitt fyrir öfgamenn að eiga samskipti við lítinn hóp hugmyndafræðilegra árganga á óljósu dulkóðuðu neti. Það er eitthvað allt annað fyrir þá að deila áróðri sínum með hundruðum milljóna manna á Facebook, Twitter eða YouTube.

Það væri ekki ofsögum sagt að koma í veg fyrir að hið síðarnefnda gerist með virkri reglugerð um Big Tech myndi hjálpa til við að takast á við nútíma hryðjuverk og koma í veg fyrir að öfgamenn og hryðjuverkamenn nái almennum áhorfendum.

Vaxandi valddreifing öfga á netinu er mikilvægt mál sem þingmenn verða að takast á við, en hver sem færir hana til að reyna að hylja mikilvægi þess að stjórna Big Tech hefur einfaldlega ekki hagsmuni almennings að leiðarljósi.

David Ibsen gegnir starfi framkvæmdastjóra Counter Extremism Project (CEP), sem vinnur að því að vinna gegn vaxandi ógn öfgakenndrar hugmyndafræði, sérstaklega með því að afhjúpa misnotkun öfgamanna á fjármála-, viðskipta- og fjarskiptanetum. CEP notar nýjustu samskipta- og tæknitækin til að bera kennsl á og vinna gegn öfgakenndri hugmyndafræði og nýliðun á netinu.

Halda áfram að lesa

Lýðveldið Kongó

ESB eykur aðgengi að rafmagni á Virunga svæðinu í Lýðveldinu Kongó

Útgefið

on

Framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt 20 milljónir evra til viðbótar til að fjármagna nýja virkjun í Rwanguba, sem mun veita 15 megawatt af raforku til viðbótar. Hrað viðbrögð Evrópusambandsins við brýnni umhverfiskreppu í Lýðveldinu Kongó hafa hjálpað til við að endurheimta allt að 96% af raflínum og 35% vatnslagna sem skemmdust í Goma vegna eldgossins í Nyiragongo 22. maí . Þetta hefur gert það að verkum að hálf milljón manna hefur aðgang að drykkjarvatni og haft rafmagn á tveimur mikilvægum sjúkrahúsum.

Talandi á Evrópskir Þróun Days pallborð um Virunga, Jutta Urpilainen framkvæmdastjóri alþjóðasamstarfs, sagði: „Aðgangur að rafmagni bjargar mannslífum og skiptir sköpum fyrir efnahagslega og mannlega þróun á þessu viðkvæma svæði. Þetta er ástæðan fyrir því að Evrópusambandið brást hratt við til að styðja við íbúa sem urðu fyrir áhrifum af nýlegu eldgosinu í Nyiragongo. Með þessum 20 milljónum evra til viðbótar munum við auka framboð, fjölga heimilum og skólum og veita tækifæri til sjálfbærrar vaxtar. “

ESB styður byggingu vatnsaflsvirkjana og dreifikerfa umhverfis þjóðgarðinn í Virunga og veitir nú þegar 70% af raforkuþörf Goma. Rafmagnsleysi er lífshættulegt fyrir íbúa heimamanna þar sem það leiðir til vatnsskorts, útbreiðslu sjúkdóma eins og kóleru, aukins ójöfnuðar og fátæktar.

Bakgrunnur

Virunga þjóðgarðurinn er á heimsminjaskrá UNESCO. ESB er lengsti og mikilvægasti gjafinn og styður þjóðgarðinn síðan 1988.

Frá árinu 2014 hefur ESB stutt áframhaldandi aðgerðir með samtals 112 milljóna evra styrk. Fjárframlög ESB styðja við daglegan rekstur garðsins, frumkvæði án vaxtar og sjálfbærrar þróunar á svæðinu, vatnsrafvæðingu Norður-Kivu og þróun sjálfbærra landbúnaðarhátta. Þessi starfsemi hefur stuðlað að því að skapa 2,500 bein störf, 4,200 störf í tengdum litlum og meðalstórum fyrirtækjum (SME) og 15,000 óbein störf í virðiskeðjum.

Í desember 2020, Evrópusambandið, umhverfisverndarsinni og Óskarsverðlaunin ® - aðlaðandi leikari Leonardo DiCaprio, og Re: villtur (fyrrverandi verndun alheimsdýra) hóf frumkvæði að verndun Virunga þjóðgarðsins í Lýðveldinu Kongó. Þessi tegund frumkvæðis er dæmi um skuldbindingu ESB um að koma á framfæri Græna samningi ESB um allan heim, í samvinnu við lykilaðila eins og Re: wild sem hafa það hlutverk að varðveita fjölbreytileika lífsins á jörðinni.

Samþætt nálgun ESB tengir náttúruvernd við efnahagslega þróun en bætir lífskjör heimamanna. Það stuðlar að því að koma í veg fyrir veiðiþjófnað og styður við sjálfbæra skógarstjórnun, þar með talið viðleitni til að berjast gegn ólöglegum skógarhöggi og eyðingu skóga. Virunga-þjóðgarðurinn er nú þegar vel þekktur sem verndarsvæði líffræðilega fjölbreytni í Afríku, einkum með villtum fjallagórillum sínum. Samhliða þessu fjárfestir ESB í virðiskeðjum eins og súkkulaði, kaffi, chia fræjum, papaya ensímum fyrir snyrtivöruiðnaðinn og sér til þess að auðlindir berist til lítilla byggða og samvinnufélaga í samfélaginu en stuðla að vöxt án aðgreiningar og sjálfbærrar þróunar.

Meiri upplýsingar

Fréttatilkynning: ESB, Leonardo DiCaprio og Global Wildlife Conservation vinna saman að verndun líffræðilegs fjölbreytileika

Evrópski græni samningurinn og alþjóðasamstarf

Halda áfram að lesa
Fáðu

twitter

Facebook

Fáðu

Stefna