Tengja við okkur

Digital Society

Framkvæmdastjórnin kynnir ný frumkvæði, sem leggur grunninn að umbreytingu á tengigeiranum í ESB

Hluti:

Útgefið

on

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram safn aðgerða sem miða að því að gera Gigabit tengingu aðgengilega öllum borgurum og fyrirtækjum um allt ESB fyrir árið 2030, í samræmi við markmið Stafræna áratug Evrópu, og til að gera umbreytingu á tengslageiranum í ESB kleift.

Verkefni dagsins í sambandi við tengingar samanstanda af:

  • Í fyrsta lagi hefur framkvæmdastjórnin samþykkt a tillaga að „Gigabit Infrastructure Act“, reglugerð sem mun setja fram nýjar reglur til að gera hraðari, ódýrari og skilvirkari útfærslu Gigabit netkerfa um allt ESB.
  • Í öðru lagi hefur það gefið út a drög Gigabit meðmæli, sem leitast við að veita innlendum eftirlitsyfirvöldum leiðbeiningar um skilyrði aðgangs að fjarskiptakerfum rekstraraðila með umtalsverðan markaðsstyrk, í því skyni að hvetja til hraðari slökunar á eldri tækni og hraðari uppsetningu Gigabit netkerfa.
  • Í þriðja lagi hefur framkvæmdastjórnin sett af stað könnunar samráð um framtíð tengigeirans og innviði hans, til að afla skoðana um hvernig auknar kröfur um tengingar og tækniframfarir geta haft áhrif á framtíðarþróun og þarfir.

Gigabit innviðalög

Í ljósi aukinnar upptöku háþróaðrar stafrænnar tækni er brýn þörf fyrir meiri bandbreidd á hraðari hraða til að gera snjallari, sveigjanlegri og nýstárlegri þjónustu fyrir borgara, fyrirtæki og helstu opinbera geira, knúin áfram af þróun og notkun tækni, ss. skýi, gervigreind (AI), gagnarými, sýndarveruleika og metavers og þar sem evrópskir borgarar njóta stafræns réttinda sinna. Í þessu samhengi, laga um Gigabit innviði bregst við vaxandi eftirspurn eftir hraðari, áreiðanlegri og gagnasterkri tengingu. Hún mun koma í stað tilskipunar um lækkun breiðbandskostnaðar (2014).

Gigabit Infrastructure Act miðar að því að sigrast á áskoruninni um hæga og kostnaðarsama uppsetningu á undirliggjandi líkamlegum innviðum sem halda uppi háþróuðum Gigabit netum. Það mun draga úr „skriffinnsku“ og kostnaði og stjórnunarbyrði í tengslum við uppsetningu Gigabit netkerfa. Það mun meðal annars einfalda og stafræna leyfisveitingarferli. Nýja reglugerðin mun einnig efla samhæfingu mannvirkjagerðar milli netfyrirtækja til að koma upp undirliggjandi líkamlegum innviðum, svo sem rásum og möstrum, og tryggja að viðkomandi aðilar fái aðgang að þeim. Slík verk standa fyrir allt að 70% af kostnaði við uppsetningu nets. Jafnframt skulu allar nýjar eða meiriháttar endurnýjaðar byggingar, nema í rökstuddum tilfellum, vera með ljósleiðara þannig að íbúar geti notið sem hraðvirkustu tengiþjónustu. Þökk sé nýju reglnunum munu rekstraraðilar geta dreift netkerfum á skjótan hátt með einfölduðum, stafrænum og ódýrari aðferðum.

Það er nú Evrópuþingsins og ráðsins að skoða fyrirhugaða reglugerð. Þegar tillaga framkvæmdastjórnarinnar hefur verið samþykkt af meðlöggjafanum munu nýju reglurnar gilda beint í öllum aðildarríkjunum.

Gigabit meðmæli

Í drögum að Gigabit tilmælum er lögð áhersla á veita innlendum eftirlitsyfirvöldum leiðbeiningar um skilyrði fyrir aðgangi að netum þeirra rekstraraðila sem hafa umtalsverðan markaðsstyrk. Drög að tilmælum miða að því að tryggja að allir rekstraraðilar geti fengið aðgang að slíkum núverandi netinnviðum, þegar við á. Þannig getur það tryggt fullnægjandi regluumhverfi, hvatt til þess að slökkt verði á eldri tækni án óþarfa tafar, þ.e. innan 2 til 3 ára, og stuðlað að hraðri uppsetningu Gigabit netkerfis, til dæmis með því að stuðla að sveigjanleika í verðlagningu fyrir aðgang að eftirlitsskyldum netum, um leið og hún gerir sjálfbæra samkeppni kleift. Aðgerðirnar munu einnig stuðla að því að neytendur njóti ávinnings af sameiginlegum markaði fyrir fjarskipti í Evrópu – betri þjónustu sem veitt er í gegnum hágæða net á viðráðanlegu verði.

Drög að tilmælum hafa verið send til evrópskra eftirlitsaðila (BEREC) til samráðs, sem stendur í tvo mánuði. Eftir að hafa tekið tillit til álits BEREC mun framkvæmdastjórnin samþykkja lokatilmæli sín. Gígabitaráðleggingarnar munu koma í stað aðgangsráðlegginganna, sem samanstanda af Næsta kynslóð aðgangsráðleggingar (2010) og Tilmæli um jafnræði og kostnaðaraðferð (2013).

Fáðu

Samráð um framtíð fjarskiptageirans

Framkvæmdastjórnin hefur hafið víðtækt könnunarsamráð um framtíð tengigeirans og innviði hans. Markmiðið er að afla skoðana um breytt tækni- og markaðslandslag og hvernig það getur haft áhrif á fjarskiptageirann.

Sérstaklega er leitast við að bera kennsl á þær tegundir innviða sem þarf til að Evrópu geti haldið á undan umbreytandi tækniþróun og leiða stafræna umbreytingu hennar á næstu árum. Í samráðinu er einnig leitað eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila um hvernig tryggja megi að þær fjárfestingar sem þarf til að koma upp slíkum innviðum séu virkjaðar tímanlega um allt sambandið. Í þessu samhengi er könnunarsamráðið hluti af opnu samtali við alla hagsmunaaðila um hugsanlega þörf allra leikmanna sem njóta góðs af stafrænni umbreytingu til að leggja sanngjarnan þátt í fjárfestingum í tengiinnviðum. Þetta er flókið mál sem krefst ítarlegrar greiningar á undirliggjandi staðreyndum og tölum áður en tekin er ákvörðun um þörf á frekari aðgerðum. Framkvæmdastjórnin leggur mikla áherslu á að vernda hlutlaust og opið internet.

Að lokum fjallar samráðið um málið um hvernig tryggja megi tengingu á viðráðanlegu verði fyrir neytendur og hvernig hægt er að þróast í átt að samþættari innri markaði fyrir tengingageirann.

Öllum áhugasömum samtökum, fyrirtækjum og borgurum er boðið að svara könnuninni innan 12 vikna. Frestur til að skila framlagi er til 19. maí 2023. Framkvæmdastjórnin mun gera grein fyrir niðurstöðunum. Miðað við niðurstöðu samráðsins mun hún skoða þær aðgerðir sem heppilegastar eru fyrir framtíð fjarskiptageirans.

Bakgrunnur

ESB hefur gripið til aðgerða á ýmsum sviðum til að bæta tengingar, sem hefur í för með sér verulegan félags-efnahagslegan ávinning, örvar störf og vöxt, sem og þróun nýstárlegra vara, þjónustu og forrita fyrir borgara og fyrirtæki um allt ESB. Það hefur sett an enda á Reiki gjöld víðs vegar um ESB og hefur hleypt af stokkunum WiFi4EU frumkvæði sem fjármagnaði uppsetningu ókeypis Wi-Fi heitra reita í staðbundnum samfélögum.

ESB veitir einnig fjármagn, þróar tæknilega leiðbeiningar og kemur saman sérfræðingum til að styðja opinbera stjórnsýslu og fyrirtæki sem vinna að bæta netumfang og kynna 5G net um alla Evrópu. Framkvæmdastjórnin samþykkt endurskoðuð Leiðbeiningar um ríkisaðstoð fyrir breiðbandsnet.Það hefur hafið stórt rannsóknarátak til að þróa 6G net,Sameiginlegt fyrirtæki fyrir snjallnet og þjónustug', til að setja fram stefnu og verkfæri til að þróa tæknigetu fyrir 6G kerfi.

Metnaðurinn í Stafrænn áratugur er að árið 2030 eru öll evrópsk heimili tryggð af Gigabit neti og öll byggð svæði eru þakin netum með að minnsta kosti 5G afköstum.

The EU sett er fram regluverk fyrir fjarskiptamarkaði fyrir fjárfestingar, einkum íEvrópska fjarskiptakóðier 2020 Tilmæli um viðeigandi markaði ogTengiverkfærakista.

Meiri upplýsingar

Spurningar og svör: Framkvæmdastjórnin kynnir ný frumkvæði, sem leggur grunninn að umbreytingu tengslageirans í ESB

Upplýsingablað: Gigabit tengimöguleikar  

Gigabit innviðalög

Gigabit meðmæli

samráð

Gigabit Tenging

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna