Tengja við okkur

CO2 losun

Að draga úr kolefnislosun: markmið ESB og ráðstafanir 

Hluti:

Útgefið

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Lestu hvaða ráðstafanir Evrópusambandið grípur til að ná markmiðum um að draga úr kolefnislosun sem hluti af Fit for 55 in 2030 pakkanum.

Loftslagsmarkmið ESB

Til takast á við loftslagsbreytingar, samþykkti Evrópuþingið evrópsk loftslagslög, sem hækkar markmið ESB um minnkun losunar árið 2030 í að minnsta kosti 55% úr 40% og gerir hlutleysi í loftslagsmálum árið 2050 lagalega bindandi.

Loftslagslögin eru hluti af European Green Deal, vegvísir ESB í átt að hlutleysi í loftslagsmálum. Til að ná loftslagsmarkmiði sínu hefur Evrópusambandið komið með metnaðarfullan lagapakka sem kallast Passa fyrir 55 árið 2030. Það samanstendur af 13 samtengdum endurskoðuðum lögum og sex fyrirhuguðum lögum um loftslag og orku.

Skoðaðu staðreyndir og tölur um loftslagsbreytingar í Evrópu.

Eimskiptakerfi fyrir iðnað

Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS) miðar að því að draga úr kolefnislosun iðnaðarins með því að skylda fyrirtæki til að hafa a leyfa fyrir hvert tonn af CO2 þeir gefa frá sér. Stofnanir þurfa að kaupa þær í gegnum uppboð. Það eru nokkrar hvatir til að auka nýsköpun í greininni.

Evrópska viðskiptakerfið með losunarheimildir er fyrsti stærsti kolefnismarkaðurinn í heiminum og er áfram sá stærsti. Það stjórnar um 40% af heildar losun gróðurhúsalofttegunda ESB og nær yfir um 10,000 rafstöðvar og verksmiðjur í ESB. Til að samræma ETS við markmið um að draga úr losun græna samningsins í Evrópu vinnur ESB að uppfærslu á kerfinu. Alþingi vill að losun í ETS-geirunum minnki um 63% árið 2030, frá 2005, samanborið við tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um 61%.

Finndu út meira um hvernig viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir virkar og hvernig það er verið að endurbæta.

Að draga úr losun frá samgöngum

Fáðu

Losun frá flugvélum og skipum

Almannaflug stendur fyrir 13,4% af heildarlosun koltvísýrings frá flutningum í ESB. Þann 2. júní 8 studdi Alþingi endurskoðun ETS fyrir flug til að taka til allra fluga sem fara frá Evrópska efnahagssvæðinu - sem samanstendur af ESB ásamt Íslandi, Liechtenstein og Noregi - þar með talið flug sem lendir utan svæðisins.

Evrópuþingmenn vilja að notuð matarolía, tilbúið eldsneyti eða jafnvel vetni verði smám saman viðmið fyrir flugeldsneyti. Þeir vilja að birgjar byrji að afhenda sjálfbært eldsneyti frá 2025 og nái 85% alls flugeldsneytis á flugvöllum ESB árið 2050.

Alþingi vill einnig flýta fyrir kolefnislosun iðnaðarins með því að útvíkka ETS til sjóflutninga. MEPs vilja að sjávarútvegur dragi úr losun gróðurhúsalofttegunda frá skipum um 2% frá og með 2025, 20% frá og með 2035 og 80% frá og með 2050 miðað við 2020 stig. Niðurskurðurinn ætti að ná til skipa yfir 5000 brúttótonnum, sem standa undir 90% af CO2-losun.

Meira um Aðgerðir ESB til að draga úr losun frá flugvélum og skipum.

Bílar með útblæstri á vegum

Bílar og sendibílar framleiða 15% af CO2 losun ESB. Alþingi studdi tillögu framkvæmdastjórnarinnar um núll koltvísýringslosun bíla og sendibíla fyrir árið 2 með miðlungsmarkmiðum um minnkun losunar fyrir árið 2035 um 2030% fyrir bíla og 55% fyrir sendibíla.

Frekari upplýsingar um nýju CO2 markmið fyrir bíla.

Til að ná þessum markmiðum ættu allir nýir bílar sem koma á ESB-markaðinn frá og með 2035 að vera núll í CO2-losun. Þessar reglur hafa ekki áhrif á núverandi bíla.

Lesa meira um Bann ESB við sölu á nýjum bensín- og dísilbílum.

Skiptingin yfir í ökutæki sem losa núll verður að haldast í hendur við alhliða innviði fyrir sjálfbært eldsneyti. Evrópuþingmenn vilja rafhleðslusvæði fyrir bíla að minnsta kosti einu sinni á 60 kílómetra fresti meðfram aðalvegum ESB fyrir árið 2026 og vetni eldsneytisstöðvar á 100 kílómetra fresti árið 2028.

Lestu meira um hvernig ESB vill auka notkun sjálfbærs eldsneytis.

Alþingi samþykkti að taka upp kolefnisverðlagningu fyrir flutninga á vegum og hitaveitu, venjulega kölluð ETS II. Þingmenn vilja að fyrirtæki greiði kolefnisverð á vörum eins og eldsneyti eða hitaolíu, en venjulegir neytendur yrðu undanþegnir til ársins 2029.

Að draga úr losun frá orkugeiranum

Bruni eldsneytis er ábyrgur fyrir meira en þremur fjórðu af losun gróðurhúsalofttegunda í ESB. Minnkandi orkunotkun og þróun hreinni orkugjafa eru lykilatriði til að ná loftslagsmarkmiðum ESB og minnka háð þess af innflutningi frá löndum utan ESB.

Eyðir minni orku

Til að draga úr orkunotkun, í september 2022 studdi Alþingi minnkun um að minnsta kosti 40% á endanlegri orkunotkun fyrir árið 2030 (svo sem raforkunotkun heimila) og 42.5% í frumorkunotkun (heildarorkuþörf innan lands, svo sem eldsneyti sem er brennt til að framleiða rafmagn).

Í dag er hitun og kæling bygginga 40% af allri orku sem neytt er í ESB. Alþingi er að vinna að reglum um orkuafköst bygginga með það að markmiði að ná núlllosun byggingarstofna fyrir árið 2050. Reglur eru meðal annars:

  • endurnýjunaráætlanir
  • krafan um að allar nýjar byggingar innan ESB skili núlllosun frá 2030
  • uppsetninguna á sólarplötur on nýjar byggingar

Lestu meira um áætlun ESB um að draga úr orkunotkun sinni.

Að auka endurnýjanlega orku

Þróun hreinna orkugjafa sem valkostur við jarðefnaeldsneyti mun einnig hjálpa ESB að draga úr losun.

Núna kemur meira en 20% af orku sem neytt er í ESB frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Í september 2022 krafðist þingsins um aukningu í 45% endurnýjanlegrar orku í orkublöndunni fyrir árið 2030.

Í desember 2022 kröfðust þingmenn einnig þess að leyfi fyrir endurnýjanlegri orkuverum yrðu gefin út hraðar, þar á meðal fyrir sólarrafhlöður og vindmyllur.

Evrópuþingmenn eru að skoða það að efla endurnýjanlegt vetni og endurnýjanlega auðlindir á hafi úti umfram vind, eins og ölduafl. Fjármögnun ESB til innviðaverkefna í jarðgasi er lögð niður í áföngum og fjármunum beint í vetnis- og endurnýjanlega orkumannvirki á hafi úti.

Finndu út meira hvernig ESB er að efla endurnýjanlega orku.

Kolefnisverðlagning á innfluttum vörum

Aðlögunarkerfi á landamærum kolefnis myndi hvetja fyrirtæki innan og utan ESB til að draga úr kolefnislosun með því að setja kolefnisverð á innflutning á tilteknum vörum ef þær koma frá löndum með minna metnaðarfulla loftslagslöggjöf. Henni er ætlað að koma í veg fyrir kolefnisleka, sem er þegar iðnaður flytur framleiðslu til landa með minna strangar reglur um losun gróðurhúsalofttegunda.

Sem hluti af Fit for 55 pakkanum lagði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til kolefnisaðlögunarkerfi (CBAM) í júlí 2021, sem myndi leggja kolefnisgjald á innflutning á tilteknum vörum frá löndum utan ESB. Þingmenn vilja að það verði innleitt frá 1. janúar 2023, með aðlögunartímabili til ársloka 2026 og fullri innleiðingu fyrir 2032.

Lesa meira um koma í veg fyrir kolefnisleka

Takast á losun koltvísýrings frá öðrum greinum

Geirar sem ekki falla undir núverandi viðskiptakerfi með losunarheimildir – svo sem samgöngur, landbúnaðarbyggingar og úrgangsstjórnun – standa enn undir um 60% af heildarlosun ESB. Framkvæmdastjórnin lagði til að losun frá þessum geirum ætti að vera skera niður 40% eftir 2030 samanborið við 2005.

Þetta verður gert með samkomulagi landsbundin losunarmarkmið í reglugerð um skiptingu átaks. Landsmarkmiðin um losun eru reiknuð út frá vergri landsframleiðslu landa á mann. Tekjulægri ESB-ríkjum verður veittur stuðningur.

Undir Fit for 55 munu byggingar og vegasamgöngur falla undir bæði reglugerð um átaksskiptingu og nýja ETS.

Lesa meira á losunarmarkmið fyrir hvert ESB land.

Notkun skóga til að fanga losun

Skógar eru náttúrulegir kolefnisvaskar, sem þýðir að þeir fanga meira kolefni úr andrúmsloftinu en þeir losa. Skógar ESB gleypa jafnvirði næstum 7% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda ESB á hverju ári. ESB vill nota þetta vald til að berjast gegn loftslagsbreytingum.

Í júní 2022 studdu Evrópuþingmenn aukið markmið um kolefnisupptöku í þeim geirum sem tengjast notkun jarðvegs, trjáa og plantna. Það mætti ​​til dæmis gera með því að endurheimta votlendi og mýrar, gróðursetja nýja skóga og stöðva skógareyðingu.

Lesa meira um hvernig ESB vill þróa kolefnisvaska.

Eyðing skóga er alþjóðlegt vandamál. Þetta er ástæðan fyrir því að ESB vinnur að reglugerð sem mun skuldbinda fyrirtæki til að sannreyna að vörur sem fluttar eru inn í ESB hafi ekki verið framleiddar á skógareyðuðu eða rýrðu landi.

Lesa meira um orsakir skógareyðingar og hvernig ESB er að takast á við það.

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna