#EUE kóðahönnun og orkumerki sem bæta #EnergyEfficiency, segja endurskoðendur

Aðgerðir ESB varðandi visthönnun og orkumerkingar hafa stuðlað að aukinni orkunýtingu skv nýja skýrslu frá Evrópska endurskoðunarréttinum. Hins vegar voru verulegar tafir á reglugerðarferlinu og áhrif stefnunnar sem hætta er á ofmetið. Að auki er ekki farið eftir reglugerðum frá framleiðendum og smásöluaðilum, segja endurskoðendur.

Sem liður í baráttu sinni gegn loftslagsbreytingum hefur ESB skuldbundið sig til að bæta orkunýtni sína um 20% fyrir 2020 og 32.5% fyrir 2030. Til að hjálpa þessum markmiðum hefur framkvæmdastjórn ESB gert ráðstafanir sem einblína á grænni vöruhönnun (visthönnun) og upplýsingar neytenda um orkunotkun og umhverfisárangur (orkumerkingar).

Endurskoðendur staðfestu að framkvæmdastjórnin hefði notað trausta og gegnsæja aðferðafræði til að velja skipulegu vörur. Þetta hefur skilað sér í því að stefna ESB forgangsraða yfir 30 vöruflokkum með mesta orkusparnaðarmöguleika. Á sama tíma bentu endurskoðendurnir á að forðast töf á reglugerðarferlinu sem dró úr áhrifum stefnunnar þar sem kröfur um visthönnun væru úreltar og orkumerki ekki lengur viðeigandi til að hjálpa neytendum að greina á milli þeirra vara sem skila bestum árangri. Á meðan tekur framkvæmdastjórnin skref til að bæta orkumerki. Samt sem áður er samþætting hringlaga hagkerfisins áfram sérstök, segja endurskoðendur.

Framkvæmdastjórnin skýrir reglulega frá niðurstöðum stefnu sína um visthönnun og orkumerkingar. Sumar forsendur sem notaðar eru eru þó líklegar til að hafa ofmetið áhrif stefnunnar. Til dæmis telja þeir ekki að farið sé eftir reglugerðum né tafir á framkvæmd. Ennfremur tekur umhverfisáhrifaáhrifun (EIA) ekki mið af mismuninum milli fræðilegrar neyslu sem er fenginn úr samhæfðum stöðlum og raunverulegri orkunotkun. Til dæmis eru ísskápar með frysti prófaðir án þess að opna hurðirnar og án matar inni. Það er því hætta á að sparnaður sé ofmetinn, endurskoðendur vara við.

Í aðildarríkjum ESB eru markaðseftirlitsyfirvöld ábyrg fyrir því að vörur sem seldar eru á yfirráðasvæði þeirra samræmist orkumerkingum og löggjöf um visthönnun. Framkvæmdastjórnin gegnir þó mikilvægu hlutverki við að greiða fyrir samvinnu MSA. Upplýsinga- og samskiptakerfinu um markaðseftirlit er ætlað að hjálpa til við að deila niðurstöðum skoðana, þó að nokkrar hagnýtar takmarkanir dragi úr virkni þess.

Framkvæmdastjórnin hefur einnig fjármagnað nokkur verkefni á síðasta áratug til að styrkja eftirlit með visthönnun og orkumerkingum, með jákvæðum árangri, segja endurskoðendur. Það er samt vafasamt hvort þetta hafi raunverulega breytt því hvernig aðildarríkin framkvæma skyldur sínar á markaðseftirliti. Í reynd er fjöldi afurðalíkana sem prófaðir eru á rannsóknarstofum enn tiltölulega lítill. Á heildina litið áætlaði framkvæmdastjórnin nýlega að 10 til 25% af seldum vörum samræmdust ekki lögum ESB. Endurskoðendur komast að þeirri niðurstöðu að ekki sé farið eftir framleiðendum og smásöluaðilum verulegu máli.

Til að auka áhrif stefnunnar um visthönnun og orkumerkingu fyrir tímabilið eftir 2020 gera endurskoðendur ýmsar tillögur til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem fjalla um:

  • ráðstafanir til að flýta fyrir reglugerðarferlinu, til dæmis með því að samþykkja framkvæmdarráðstafanir þegar þær eru tilbúnar, frekar en þegar pakki er lokið;
  • endurbætur á því hvernig áhrif stefnunnar eru mæld og tilkynnt, með því að bæta forsendur og nota aðferðafræði sem mælir raunverulega orkunotkun endanotenda; og
  • aðgerðir til að auðvelda upplýsingaskipti milli markaðseftirlitsyfirvalda í aðildarríkjum og til að bæta samræmi við stefnuna. Þetta ætti að fela í sér að bæta viðeigandi tæki fyrir aðildarríkin, miðla bestu starfsvenjum og veita þjálfun sé þess óskað.

Visthönnun og orkumerki eru viðbót

  • Löggjöf ESB um visthönnun vinnur með því að mæla fyrir um orkunýtni og aðrar kröfur varðandi vöruhönnun og bæta þannig umhverfisafköst. Vörur sem ekki uppfylla þessar kröfur er ekki hægt að selja í ESB og fjarlægja vörur sem skila verstu árangri af markaðnum.
  • Orkumerki ESB sýna hvernig tæki flokkast á kvarða frá A til G í samræmi við orkunotkun þess. Þeir meta árlega orkunotkun hverrar vöru og raða svipuðum afurðum eftir orkunýtingarflokki þeirra. Þetta gerir neytendum kleift að taka upplýstar ákvarðanir.

Sérskýrsla 01/2020 „Aðgerðir ESB við umhverfishönnun og orkumerkingu: mikilvægt framlag til aukinnar orkunýtni minnkað með umtalsverðum töfum og vanefndum“ er að finna á ECA website í tungumálum 23 ESB.

ECA kynnir sérstaka skýrslur sínar fyrir Evrópuþingið og ráð ESB, svo og til annarra hagsmunaaðila eins og þjóðþinga, hagsmunaaðila atvinnulífsins og fulltrúa borgaralegs samfélags. Mikill meirihluti tilmæla sem við gerum í skýrslum okkar eru framkvæmdar.

Comments

Facebook athugasemdir

Tags: , , ,

Flokkur: A forsíðu, EU, European endurskoðunarrétturinn

Athugasemdir eru lokaðar.