Tengja við okkur

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

Félagsleg Evrópa: Gagnsærri og fyrirsjáanlegri vinnuskilyrði fyrir starfsmenn í ESB

Hluti:

Útgefið

on

1. ágúst var frestur aðildarríkja ESB til að innleiða ákvæðið Tilskipun um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði inn í landslög. Tilskipunin veitir umfangsmeiri og uppfærðri vinnuréttindi og vernd til þeirra 182 milljóna starfsmanna í ESB.

Með nýju reglunum mun launafólk eiga rétt á meiri fyrirsjáanleika í starfskjörum sínum, td varðandi verkefni og vinnutíma. Þeir munu einnig eiga rétt á að fá tímanlega og fullkomnari upplýsingar um mikilvæga þætti starfsins, svo sem vinnustað og þóknun. Þetta markar mikilvægt skref fyrir sterka félagslega Evrópu og stuðlar að því að snúa við European Pillar félagsleg réttindi inn í áþreifanlegan veruleika fyrir fólk um allt ESB.

Nicolas Schmit, framkvæmdastjóri atvinnu- og félagsréttindamála, sagði: „Tilskipunin um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði er beint svar við hröðum breytingum á vinnumarkaði okkar. Fólk á rétt á fullkomnari upplýsingum um starfskjör sín og meiri fyrirsjáanleika í daglegu lífi. Nýju reglurnar munu hjálpa til við að tryggja gæðastörf, veita starfsmönnum stöðugleika og gera þeim kleift að skipuleggja líf sitt.“

Vinnuréttindi og vernd eru útvíkkuð og uppfærð í nýjan atvinnuheim

Með tilskipuninni um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði munu starfsmenn í ESB eiga rétt á að:

  • Nánari upplýsingar um mikilvæga þætti í starfi þeirra, að berast snemma og skriflega;
  • takmörkun á lengd reynslutíma við upphaf starfsins til sex mánaða;
  • taka við öðru starfi hjá öðrum vinnuveitanda; allar takmarkanir á þessum rétti þurfa að vera rökstuddar á hlutlægum forsendum;
  • verið upplýst með hæfilegum fyrirvara hvenær vinna þarf að vinna - sérstaklega fyrir starfsmenn með ófyrirsjáanlegar vinnuáætlanir og vinnu eftir kröfu;
  • skilvirkar aðgerðir sem koma í veg fyrir misnotkun af núlltíma samningsvinnu;
  • fá a skriflegt svar við beiðni um flutning í annað öruggara starf, og;
  • ókeypis skylduþjálfun sem tengist starfinu þar sem vinnuveitanda ber skylda til að veita þetta.

Áætlað er að um 2 til 3 milljónir starfsmanna til viðbótar í ótryggu og óstöðluðu atvinnuformi, þar á meðal hlutastarfi, tímabundinni vinnu og eftirspurn, muni nú njóta réttar til upplýsinga um starfskjör sín og nýrrar verndar, svo sem réttar til meiri fyrirsjáanleika í vinnutíma sínum. Jafnframt virðir tilskipunin sveigjanleika óhefðbundinna starfa og varðveitir þannig kosti launafólks og vinnuveitenda.

Tilskipunin mun einnig koma vinnuveitendum til góða með því að tryggja að vernd starfsmanna sé í samræmi við nýjustu þróun á vinnumarkaði, með því að draga úr stjórnsýsluhindrunum fyrir vinnuveitendur, til dæmis að gera kleift að veita upplýsingar á rafrænan hátt og með því að skapa jöfn skilyrði meðal vinnuveitenda á vinnumarkaði. ESB, sem heimilar sanngjarna samkeppni á grundvelli sama lágmarks vinnuréttinda.

Fáðu

Næstu skref

Aðildarríkjum ber að innleiða tilskipunina í landslög fyrir daginn í dag. Sem næsta skref mun framkvæmdastjórnin meta heilleika og samræmi landsráðstafana sem hvert aðildarríki tilkynnir um og grípa til aðgerða ef og þar sem þörf krefur.

Bakgrunnur

The European Pillar félagsleg réttindi taldar upp „örugg og aðlögunarhæf ráðning“ og „upplýsingar um starfskjör og vernd við uppsagnir“ sem grundvallarreglur fyrir sanngjörn vinnuskilyrði. Þar segir að launþegar eigi rétt á að fá skriflega upplýsingar við upphaf ráðningar um réttindi sín og skyldur sem leiðir af ráðningarsambandinu, þar á meðal um reynslutíma.

Nýji Tilskipun um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði (EU/2019/1152) kemur í stað Tilskipun um skriflega yfirlýsingu (91/533/EBE), sem hafði verið við lýði síðan 1991 og veitti starfsmönnum sem hefja nýtt starf rétt á að fá skriflega tilkynningu um mikilvæga þætti ráðningarsambands þeirra.

Tímamótunum í dag verður fylgt eftir með öðru stóru afreki undir evrópsku stoðinni um félagsleg réttindi á morgun. The Reglur um allt ESB til að bæta jafnvægi milli vinnu og einkalífs fyrir foreldra og umönnunaraðila sem samþykkt var árið 2019 þarf að innleiða af aðildarríkjum fyrir 2. ágúst 2022.  

Meiri upplýsingar

Tilskipun um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði í ESB

Vefsíða með spurningum og svörum um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði

Heimasíða European Pillar of Social Rights

Nýjustu upplýsingar um evrópsku súluna um framkvæmdaáætlun um félagsleg réttindi

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.
Fáðu

Stefna