Tengja við okkur

Sjávarútvegur

Sjávarútvegur, fiskeldi og vistkerfi hafsins: Umskipti yfir í hreina orku og vistkerfisvernd fyrir meiri sjálfbærni og seiglu

Hluti:

Útgefið

on

Framkvæmdastjórnin er að kynna pakka af aðgerðum til að bæta sjálfbærni og seiglu í sjávarútvegi og fiskeldi ESB. Það inniheldur fjóra þætti: A  Erindi um orkuskipti í sjávarútvegi og fiskeldi ESB; an Aðgerðaáætlun til að vernda og endurheimta vistkerfi hafsins fyrir sjálfbærar og seigur fiskveiðar; a Erindi um sameiginlega sjávarútvegsstefnu í dag og á morgun og a Skýrsla um sameiginlega markaðsskipan fyrir fisk- og fiskeldisafurðir.

Meginmarkmið aðgerðanna eru að stuðla að nýtingu hreinni orkugjafa og draga úr háð jarðefnaeldsneytis auk þess að draga úr áhrifum greinarinnar á vistkerfi sjávar. Fyrirhugaðar aðgerðir verða gerðar smám saman til að hjálpa greininni að aðlagast. „Sáttmáli um sjávarútveg og haf“ mun einnig styðja fulla innleiðingu á Common Fisheries Policy (CFP) í samráði við aðildarríkin og hagsmunaaðila í sjávarútvegi, þar á meðal fiskimenn, framleiðendasamtök, svæðisbundin ráðgjafaráð, borgaralegt samfélag og vísindamenn. Tillögurnar eiga einnig að gera greinina að aðlaðandi vinnustað fyrir yngri kynslóðir.

Núlllosun sjávarútvegs og fiskeldis fyrir árið 2050

Núverandi háð geirans af jarðefnaeldsneyti er ekki aðeins umhverfislega ósjálfbær, heldur gerir hann hann einnig viðkvæman fyrir hækkunum á orkuverði. Þegar eldsneytisverð hækkaði árin 2021 og 2022 dvöldu mörg skip í höfn og greinin þurfti fjárhagsaðstoð þar sem stór hluti fiskveiðiflota ESB gat ekki staðið undir rekstrarkostnaði. Fiskeldi varð að sama skapi fyrir hærra verði bæði á eldsneyti og fóðri. Geirinn naut fjárstuðnings ESB.

Framkvæmdastjórnin leggur í dag til að draga úr ósjálfstæði á jarðefnaeldsneyti og stefna að loftslagshlutlaust sjávarútvegi og fiskeldi, í samræmi við eitt af metnaðarmálum European Green Deal að ná hlutleysi í loftslagsmálum í ESB fyrir árið 2050. Þar er verið að leggja til aðgerðir til að styðja greinina við að flýta fyrir orkuumskiptum, m.a. bæta eldsneytisnýtingu og skipta yfir í endurnýjanlega, kolefnissnauðu orkugjafa.

Ein af lykilaðgerðunum er an Energy Transition Partnership for ESB Fisheries and Aquaculture. Það mun koma saman öllum hagsmunaaðilum, þar á meðal í sjávarútvegi, fiskeldi, skipasmíði, höfnum, orkumálum, frjálsum félagasamtökum, lands- og svæðisyfirvöldum, til að takast sameiginlega á við áskoranir um orkuskipti greinarinnar.

Framkvæmdastjórnin mun einnig vinna að því að loka eyður í yfirfærslu tækni frá rannsóknum og nýsköpun til notkunar; að stuðla að þróun færni meðal starfsmanna; og að bæta viðskiptaumhverfið, þar með talið í fjármögnunartækifærum og vitundarvakningu.

Fáðu

Að vernda vistkerfi hafsins fyrir sjálfbærar fiskveiðar

Loftslagsbreytingar, tap á líffræðilegum fjölbreytileika og mengun hafsins ógna sjálfbærni fiskveiða og fiskeldisauðlinda. Nefndin kynnir a aðgerðaáætlun sjávar til að styrkja Framlag CFP til umhverfismarkmiða ESBog draga úr skaðlegum áhrifum fiskveiða á vistkerfi sjávar, einkum vegna röskunar á hafsbotni, meðafla viðkvæmra tegunda og áhrifa á fæðuvefi sjávar. Heilbrigt sjávarumhverfi með heilbrigðum fiskistofnum og ríkum líffræðilegum fjölbreytileika er eina leiðin til að tryggja farsæla framtíð fyrir sjávarútvegssamfélög ESB til meðallangs og langs tíma.

Aðgerðaáætlunin stuðlar að því að framfylgja áætlun ESB um líffræðilegan fjölbreytileika fyrir árið 2030 og skuldbindingu hennar um lagalega og vernda í raun 30% af sjónum okkar, þar sem þriðjungur er stranglega verndaður. Til að ná þessu markmiði skorar framkvæmdastjórnin á aðildarríkin að grípa til verndarráðstafana til fiskveiða til að vernda og stjórna verndarsvæðum hafsins (MPA) á áhrifaríkan hátt, með skýrri tímalínu. Þetta átak ætti að fela í sér verndun hrygningar- og uppeldissvæða fiska, lækkun fiskdauða og endurheimt kjarnasvæða fyrir viðkvæmar tegundir og búsvæði.

Áætlunin miðar einnig að því draga úr áhrifum veiða á hafsbotninn. Brýn verndun og endurheimt búsvæða hafsbotnsins í MPA er mikilvæg, í ljósi mikilvægis þeirra sem heita reitir líffræðilegrar fjölbreytni sjávar í ESB og mikilvægi bláu kolefnis í búsvæðum sjávar til að takast á við loftslagsbreytingar. Framkvæmdastjórnin skorar því á aðildarríkin að leggja fram sameiginlegar tillögur og gera landsbundnar ráðstafanir til að gera það stöðva veiðar á hreyfanlegum botn í öllum MPA fyrir árið 2030 í síðasta lagi og ekki leyfa þær í nýstofnuðum MPA. Fyrstu ráðstafanir ættu að vera gerðar þegar fyrir mars 2024 fyrir Natura 2000 svæði samkvæmt vistgerðatilskipuninni sem vernda hafsbotninn og sjávartegundir.

Í aðgerðaáætluninni eru einnig lagðar til aðgerðir til að auka valhæfni veiðarfæra og venjur og draga úr tilfallandi veiðum tegunda sem eru í hættu, þar sem sett er tímaáætlun til að aðstoða aðildarríkin við að forgangsraða þeim tegundum sem þarfnast mestrar verndar.

Þar sem höf og höf þekja 71% af yfirborði jarðar og meira en 65% af landsvæði ESB mun aðgerðaáætlun dagsins einnig vera hluti af framlagi ESB til framkvæmdar nýlega samþykktar Líffræðilegur fjölbreytileiki Kunming og Montréal.

„Sáttmáli um sjávarútveg og haf“ til að hjálpa til við að innleiða sameiginlega fiskveiðistefnu

Sameiginlega sjávarútvegsstefnan er áfram fullnægjandi lagarammi til að takast á við þær áskoranir sem fiskveiðar ESB og hafsvæðin sem þeir eru háðir standa frammi fyrir, veitir nauðsynlegan stöðugleika í sjávarútvegi og gerir ESB kleift að ganga á undan með góðu fordæmi í að knýja fram sjálfbærar fiskveiðar um allan heim. Þrjár meginreglur sem stefnan byggir á eiga enn við í dag: umhverfisleg, félagsleg og efnahagsleg sjálfbærni; skilvirkt svæðisbundið samstarf; og vísindalegri ákvarðanatöku. Hins vegar eru nokkrir áskoranir eftir fyrir CFP að vera að fullu innleidd og hraðari og meiri skipulagsbreytingar eru nauðsynlegar til að draga úr umhverfis- og loftslagsáhrifum fiskveiða og fiskeldis. Þetta er nauðsynlegt til að endurheimta heilbrigt sjávarumhverfi og tryggja fæðuöryggi, sem og til að hjálpa greininni að verða seiglulegri, auka orkunýtingu og stuðla fljótt að hlutleysi í loftslagsmálum. Þetta mun hjálpa til við að spara eldsneytiskostnað og dafna á grænni orku.

Í því skyni að koma á sameiginlegri framtíðarsýn fyrir sjávarútveg og fiskeldi, að staðfesta sameiginlega skuldbindingu um að innleiða sameiginlegu stefnumótunina að fullu til að hefja viðræður milli stjórnenda fiskveiða og hagsmunaaðila um framtíðarsönnun stefnunnar hvað varðar bæði félagslega og umhverfislega viðnámsþol, nefndin leggur til a „Sáttmáli um sjávarútveg og haf“, þar sem allir hagsmunaaðilar koma saman. „Sáttmálinn um sjávarútveg og haf“ opnar nýjan áfanga samtals og samstarfs milli framkvæmdastjórnarinnar og allra hagsmunaaðila í sjávarútvegi. Það mun byggja upp sameiginlegan skilning á þeim markmiðum sem á að ná og hjálpa til við að aðlaga stefnuna þar sem þörf krefur.

Bakgrunnur

Árið 2020 störfuðu 124,630 manns við fiskveiðar í atvinnuskyni í ESB og 57,000 í fiskeldi. Sameiginleg fiskveiðistefna (CFP) miðar að því að tryggja langtíma umhverfislega, efnahagslega og félagslega sjálfbærni fyrir sjávarútveg og fiskeldi; framboð matvæla; og sanngjörn lífskjör fyrir sjávarútvegs- og fiskeldissamfélög.

Tíu árum eftir umbætur á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni er framkvæmdastjórnin að gefa skýrslu um virkni stefnunnar sem og sameiginlegu markaðsskipulagi. Á sama tíma notar það tækifærið til að setja fram framtíðarsýn sína um sjálfbærar fiskveiðar til framtíðar.

Fyrir frekari upplýsingar

Factsheet - Sjálfbær og seigur fiskveiðar, fiskeldi og vistkerfi hafsins 

Common Fisheries Policy

Spurningar og svör um orðsendinguna um virkni sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu

Sameiginleg fiskveiðistefna í dag og á morgun: Sjávarútvegs- og hafsáttmáli í átt að sjálfbærri, vísindatengdri, nýsköpunar og fiskveiðistjórnun fyrir alla

Vinnuskjal starfsmanna um sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna

Sameiginleg fiskveiðistefna (CFP)

Vernd vistkerfa sjávar fyrir sjálfbærar fiskveiðar

Spurningar og svör um aðgerðaáætlunina til að vernda og endurheimta vistkerfi hafsins fyrir sjálfbærar og þolgóðar fiskveiðar

Aðgerðaáætlun ESB: Að vernda og endurheimta vistkerfi hafsins fyrir sjálfbærar og seigur fiskveiðar

Strand- og hafstefnu ESB

Aðgerðir í náttúru og líffræðilegri fjölbreytni - ESB

Vefsíða um aðgerðaáætlun sjávar

Orkuskipti í sjávarútvegi og fiskeldi ESB

Spurningar og svör um orkuskipti í sjávarútvegi og fiskeldi ESB

Tilkynning frá framkvæmdastjórninni: Um orkuskipti í sjávarútvegs- og fiskeldisgeiranum í ESB

Möguleikar og dæmi um orkuskipti í sjávarútvegi og fiskeldi

Sameiginleg markaðsskipan

Spurningar og svör um skýrslu um niðurstöður sameiginlegrar markaðsskipunar fyrir fisk- og fiskeldisafurðir

Skýrsla um niðurstöður sameiginlegrar markaðsskipunar fyrir fisk- og fiskeldisafurðir

Sameiginleg markaðsskipan

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna