Tengja við okkur

Varnarmála

Barátta gegn hryðjuverkum á vettvangi ESB: Yfirlit yfir aðgerðir, ráðstafanir og frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar

Hluti:

Útgefið

on

iuHvert er hlutverk Evrópu í baráttunni gegn hryðjuverkum, sem er fyrst og fremst valdsvið þjóðarinnar? Hvað gerir ESB til að styðja viðleitni aðildarríkjanna?

Árið 2010 samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins Stefna um innra öryggi fyrir tímabilið frá 2010 til 2014. Á næstu mánuðum verður tekin upp evrópsk dagskrá um öryggismál eins og gert er ráð fyrir í vinnuáætlun framkvæmdastjórnarinnar fyrir árið 2015.

Baráttan gegn hryðjuverkum er fyrst og fremst valdsvið þjóðarinnar. Hins vegar styður Evrópusambandið viðleitni aðildarríkjanna á eftirfarandi hátt:

  • Skapa lagaumhverfi og umgjörð um samvinnu;
  • Að þróa sameiginlega getu og kerfi eins og Schengen Information System (SIS) eða Civil Protection Mechanism;
  • Stuðningur, einkum fjárhagslega, við að koma á áþreifanlegu og rekstrarsamstarfi milli iðkenda og framlínuleikara í gegnum td radicalization Awareness Network, ATLAS (net hraðafskiptasveita), Airpol (net flugvallalögreglu) í baráttunni gegn hryðjuverk og vinna saman með aðildarríkjum og hagsmunaaðilum, td í efnalíffræðilegum, geisla- og kjarnorku- og sprengiefnasérfræðingum eða fastanefndinni um forefni;
  • Að tryggja að öryggi og grundvallarréttindi séu innbyggð í hönnun í allar viðeigandi stefnur ESB eins og samgöngur, orku o.s.frv.
  • Innri öryggissjóður veitir einnig fjármögnun til aðildarríkja á sviði innra öryggis, þar með talið baráttu gegn hryðjuverkum.

Hvað er ESB að gera til að koma í veg fyrir róttækni og ofbeldisfullar öfgar?

Árið 2011 stofnaði framkvæmdastjórnin Vitundarnet róttækni (RAN) sem sameinar iðkendur í fyrstu línu frá mjög mismunandi svæðum og löndum með mismunandi samfélagsáskoranir og bakgrunn, sem starfa í heilbrigðis- eða félagsgeiranum, samtök fórnarlamba, sveitarstjórnir, fulltrúar frá diasporas og lögreglu á staðnum, fangelsis- eða skilorðsforingja, kennarar o.s.frv. RAN gerði kleift að koma á fót lifandi neti sérfræðinga sem bera kennsl á bestu starfshætti, vinna með fólki - til dæmis á háskólasvæðum eða í fangelsum - sem eru að rekast á öfgar og ofbeldi.

Í janúar á síðasta ári lagði framkvæmdastjórnin fram hóp aðgerða til að styrkja viðbrögð ESB við róttækni og ofbeldisfullri öfgastefnu. Þó að koma í veg fyrir róttækni og ofbeldisfulla öfgastefnu sé aðallega á ábyrgð aðildarríkjanna, geta framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og RAN aðstoðað á ýmsan hátt, þar á meðal með því að aðstoða aðildarríkin við að koma á fót afróttækniáætlunum og með því að efla samræður og samvinnu við borgaralegt samfélag í til að koma í veg fyrir róttækni og ofbeldi öfgamanna. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur einnig lagt til stofnun evrópsks þekkingarmiðstöðvar um róttækni og öfgastefnu sem miðar að því að halda áfram og auka það starf sem RAN hefur þegar lagt grunninn að.

Hvað er ESB að gera til að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka?

Fáðu

Við verðum að skera niður net sem auðvelda hryðjuverkastarfsemi frá fjármögnun. Í þessu skyni mun framkvæmdastjórnin halda áfram að styðja innleiðingu mikilvægra stjórntækja eins og tengslanets fjármálaeftirlits ESB og frumkvæði gegn peningaþvætti.

ESB gerði við Bandaríkin samning um aðgang að flutningi fjárhagslegra gagna innan ramma Bandarískt hryðjuverkafyrirtæki ('TFTP samningur') sem er í gildi síðan í ágúst 2010. Terrorist Finance Tracking System gerir kleift að bera kennsl á og rekja hryðjuverkamenn og stuðningsnet þeirra með markvissum leitum sem keyrðar eru á fjárhagslegum gögnum sem tilnefndir veitendur (SWIFT) leggja fram.

TFTP-samningurinn er búinn hópi öflugra öryggisráðstafana til að vernda grundvallarréttindi borgara ESB. Europol ber ábyrgð á því að sannreyna að beiðnir frá Bandaríkjunum um gögn uppfylli skilyrðin sem kveðið er á um í samningnum, þar á meðal að þær verði að vera eins þröngt sniðnar og hægt er til að lágmarka umbeðið gagnamagn. Sérhver leit á framlögðum gögnum verður að vera þröngt sniðin og byggð á upplýsingum eða sönnunargögnum sem sýna ástæðu til að ætla að grunaður um leitina hafi tengsl við hryðjuverk eða fjármögnun þeirra. Óháðir umsjónarmenn hafa eftirlit með leit, þar á meðal tveir aðilar sem tilnefndir eru af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.

Gagnkvæmni er grundvallarregla sem liggur til grundvallar samningnum og tvö ákvæði (9. og 10. gr.) Eru grundvöllur fyrir aðildarríki sem og, þar sem við á, Europol og Eurojust njóta góðs af TFTP gögnum. Samkvæmt reglum ESB verða ríkisskuldabréf að sjá til þess að löggæslu-, almannavarna- eða hryðjuverkayfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkja og eins og við á Europol og Eurojust fái upplýsingar sem fengnar eru með TFTP. Frá því að samningurinn tók gildi árið 2010 voru yfir 7,300 rannsóknarleiðir búnar til af TFTP fyrir ESB.

Það er verulega vaxandi fjöldi beiðna sem tengjast fyrirbærinu farandbardaga (Sýrland / Írak / IS). Árið 2014 voru 35 TFTP (10. gr.) Beiðnir sem mynduðu 937 upplýsingaleiðbeiningar sem eiga við 11 aðildarríki ESB. TFTP er einnig notað í gegnum Europol til að styðja rannsóknir frönskra yfirvalda sem tengjast árásunum í París.

Hver er áhersla ESB á vernd gegn hryðjuverkaárásum?

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvetur innlendar löggæslustofnanir til að vinna enn meira saman um áþreifanlega starfsemi til að vernda borgara okkar. Til að vernda almenningssvæði sem eru talin mjúk skotmörk, svo sem söfn, íþrótta- og menningarsvæði, munum við þróa leiðbeiningarefni um mjúka skotmarksvernd, svipað og handbókin sem flugvallarlögreglustofan (AIRPOL) framleiðir. Framkvæmdastjórnin mun halda áfram að reyna að greina og bregðast við ógnum áður en þær verða að veruleika - taka á öllum opinberum svæðum sem og mikilvægum innviðum.

Hver er stefna ESB varðandi fórnarlömb hryðjuverka?

Við styðjum og styrkjum eftirlifendur og fórnarlömb slíkra grimmilegra árása með því að styrkja stuðningshópa og verkefni sem gera fórnarlömbum kleift að segja sögur sínar - sem hluta af bata þeirra og sem hluta til að skapa nýjar frásagnir.

Að herða baráttuna gegn hryðjuverkum

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mun á næstu mánuðum samþykkja evrópska dagskrá um öryggi fyrir 2015-2020, eins og framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt, sem mun endurskipuleggja innra öryggi ESB til að mæta áskorunum sem stafar af núverandi glæpa- og hryðjuverkaógnum. Nokkrir mikilvægir þættir eru þegar í skoðun:

  • Halda áfram að efla skilvirkni Schengen upplýsingakerfisins með enn strangara, markvissara, upplýstara og án mismununar;
  • íhuga hvort núverandi refsiramma þarf að styrkja;
  • efla samstarf Europol og annarra evrópskra stofnana og matsstofnana vegna ógnunar, einkum IntCen (Single Intelligence Assessment Center);
  • efla vinnu við að gera viðeigandi upplýsingar aðgengilegar fyrir löggæslu í þeim tilgangi að koma betur í veg fyrir og stunda glæpastarfsemi yfir ESB og alþjóðalönd, og;
  • efla upplýsingaskipti á ESB og alþjóðavettvangi um ólögleg skotvopn.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mun einnig starfa áfram með Evrópuþinginu og ráðinu að því að samþykkja reglur ESB um a Evrópskt farþegaskráakerfi sem mun bæta getu okkar til að koma í veg fyrir og uppgötva hryðjuverk og alvarlegan glæp í heimi óheftra ferðalaga um heiminn.

 

Hvað eru PNR gögn og hvernig geta PNR gagnagrunnar hjálpað til við að berjast gegn hryðjuverkum?

PNR-gögn (Penger Name Record) eru óstaðfestar upplýsingar sem farþegar veita og safnað og geymt í bókunar- og brottfarareftirlitskerfum flugrekenda í eigin viðskiptalegum tilgangi. Það inniheldur nokkrar mismunandi tegundir upplýsinga, svo sem ferðadagsetningar, ferðaáætlun, miðaupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, ferðaskrifstofuna sem flugið var bókað hjá, notaður greiðslumáti, sætisnúmer og farangursupplýsingar.

Vinnsla PNR gagna gerir lögregluyfirvöldum kleift að bera kennsl á áður óþekkta grunaða sem hafa ferðamynstur óvenjulegt eða passa við það sem hryðjuverkamenn nota venjulega.

Greining á PNR gögnum gerir einnig kleift að fylgjast aftur með ferðaleiðum og samskiptum einstaklinga sem grunur leikur á að hafi verið þátttakendur í hryðjuverkum og þannig gert lögregluyfirvöldum kleift að afhjúpa glæpamannanet.

Hver er staðan á tillögu ESB um farþeganafn?

Í febrúar 2011 kynnti framkvæmdastjórnin a tillaga fyrir tilskipun ESB um farþeganafn (PNR). Tillagan myndi skylda aðildarríki til að setja upp PNR-kerfi og koma á ströngum öryggisgögnum fyrir vinnslu og söfnun PNR-gagna frá flugi til og frá ESB.

Framkvæmdastjórnin er skuldbundin til að tryggja tillöguna, sem ætti að fela í sér mikla grundvallarréttarvernd fyrir borgara ESB, verður samþykkt og vinnur náið með Evrópuþinginu og ráðinu í þessu skyni.

Hvernig hyggst framkvæmdastjórnin efla skilvirkni Schengen-upplýsingakerfisins og Schengen-svæðisins almennt?

Núverandi lögfræðilegt og tæknilegt verkfæri Schengen tryggir nú þegar mikið öryggi fyrir evrópska borgara. Aðildarríki þurfa að beita þeim tækjum sem fyrir eru í sem mestum mæli þannig að rétt sé tekið á öllum einstaklingum sem eru ógn við innra öryggi. Schengen upplýsingakerfið (SIS II) hefur reynst vera skilvirkasta verkfærið til að fylgja ferðaleiðum erlendra bardagamanna með næði eða sérstökum áminningum um eftirlit eða til að halda þeim við ytri landamæri ef ferðaskilríki þeirra eru ógild og færð í SIS fyrir krampa. Framkvæmdastjórnin vinnur nú saman með aðildarríkjunum að þróun sameiginlegrar nálgunar um að nýta sem best möguleika samkvæmt lögum ESB, bæði hvað varðar eftirlit með skjölum og eftirlit með einstaklingum. Tækin eru til staðar - það er aðildarríkjanna að nota þau.

Hvaða eftirlit leyfir Schengen kerfið?

Hvað varðar eftirlitið við ytri landamærin, samkvæmt Schengen landamærakóðanum verða aðildarríkin að staðfesta ferðaskilríki allra - óháð þjóðerni þeirra - við ytri landamærin til að komast að því hver ferðamaðurinn er. Þetta felur í sér að staðfesta að skjalið sé gilt og ekki falsað eða fölsað. Aðildarríki geta leitað til viðeigandi gagnagrunna (þ.m.t. SIS gagnagrunnsins) í þessu skyni við hverja athugun. Framkvæmdastjórnin mælir með því að aðildarríki sinni samráði við gagnagrunnana af meiri krafti og hefur áhyggjur af því að mörg aðildarríki virðast ekki gera það.

Á sama tíma, hvað varðar eftirlit með einstaklingum innan Schengen-svæðisins, hafa aðildarríki möguleika, á ekki kerfisbundinn hátt, að leita til gagnagrunna innanlands og ESB til að tryggja að einstaklingar sem njóta réttar til frjálsrar ferðar samkvæmt lögum sambandsins séu ekki fulltrúar raunveruleg, núverandi og nægilega alvarleg ógn við innra öryggi og opinbera stefnu aðildarríkjanna. Slíka sannprófun á að gera á grundvelli ógnarmats, sem getur verið nokkuð víðtækt og aðlagað að ógninni sem erlendir bardagamenn koma fram og gerir ráð fyrir eftirliti með öllum þeim sem falla undir það ógnarmat.

Að því er varðar eftirlit á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna hafa lögbær innlend yfirvöld rétt til að framkvæma persónuskilríki á einstaklingum sem eru staddir á yfirráðasvæði þeirra til að sannreyna til dæmis lögmæti dvalar eða til löggæslu.

Hverjar eru reglurnar til að koma aftur á innri landamæraeftirlit á Schengen svæðinu?

Samkvæmt 23. grein og eftirfarandi í Schengen landamærunum geta aðildarríki undantekningalaust tekið upp landamæraeftirlit þar sem alvarleg ógn er við allsherjarreglu eða innra öryggi. Að því er varðar fyrirsjáanlega atburði verður aðildarríki að láta hin ríkin og framkvæmdastjórnina vita fyrirfram. Í tilvikum sem krefjast brýnra aðgerða getur aðildarríki tafarlaust tekið upp landamæraeftirlit við innri landamæri á sama tíma og tilkynnt hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um það. Endurupptöku landamæraeftirlits er í grundvallaratriðum takmarkað við 30 daga. Almennt, ef aðildarríki ákveður að taka aftur upp landamæraeftirlit, getur umfang og tímalengd tímabundinnar endurupptöku ekki farið yfir það sem er strangt nauðsynlegt til að bregðast við alvarlegri ógn.

Hvernig er hreyfingu ólöglegra skotvopna nú stjórnað í ESB?

Jafnvel þó að notkun vopna í glæpsamlegum árásum sé ekki ný, þá nota hryðjuverkamenn meira og meira vopn, auk hefðbundinnar stefnu sem byggðist á notkun sprengiefnis.

Flutningi slíkra vopna innan ESB er stjórnað með málsmeðferð sem mælt er fyrir um í Tilskipun 2008/51 / CE (svokölluð skotvopnatilskipun) þar sem komið er á leyfiskerfi fyrir eigendur og söluaðila vopna til borgaralegra nota. Ekki er hægt að skipta hernaðarvopnum til einkaaðila. Við sérstakar aðstæður geta eingöngu safnendur haft hergögn. Reglugerð 258 / 2012 um ólöglega framleiðslu og mansal skotvopna eru settar reglur um útflutning vopna til borgaralegra nota. Þetta kerfi er byggt á leyfisferli í kjölfar ákvæðis bókunar Sameinuðu þjóðanna um skotvopn.

Á síðasta ári hóf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mat sem miðar að því að bæta núverandi starfshætti í ESB hvað varðar merkingu, óvirkjun og eyðingu skotvopna sem falla undir gildissvið reglna ESB um skotvopn og lögbundna kröfu um að kaupa viðvörunarvopn og eftirlíkingar innan ESB. Viðbótarmat var einnig frágengið í lok síðasta árs til að skoða mögulega valkosti í stefnumótun, þar á meðal nálgun ýmissa viðeigandi brota, til að koma betur í veg fyrir, koma í veg fyrir, uppgötva, trufla, rannsaka, lögsækja og vinna með ólöglegt mansal innan ESB. . Byggt á niðurstöðum matsferlisins sem framkvæmd var ákvað framkvæmdastjórnin hvernig fara ætti að breytingum á skotvopnatilskipuninni, sem gæti leitt til tillögu um strangara eftirlit með sumum vopnaflokkum og með því að banna hættulegustu vopnin, sem þegar eru háð. í dag til lögboðinnar heimildar. Betri upplýsingaskipti eru einnig mjög mikilvæg á ESB og alþjóðastigi.

Hvað er ESB að gera til að tryggja að nauðsynlegt fjármagn sé til staðar til að koma í veg fyrir skipulagða glæpastarfsemi og hryðjuverk?

Til að stuðla að innleiðingu á löggæslusamstarfi ESB, stjórnun áhættu og kreppu og eftirlit með ytri landamærum sambandsins, Innri Security Fund (ISF) hefur verið stofnað fyrir tímabilið 2014-2020 með samtals fjárhagsáætlun upp á um það bil 3.8 milljarða evra (báðir þættir sjóðsins).

Meginmarkmið aðgerða sem hrundið er í framkvæmd á komandi tímabili eru barátta yfir landamæri og skipulagðri glæpastarfsemi, þar með talin hryðjuverk, koma í veg fyrir og berjast gegn róttækni gagnvart ofbeldisfullum öfgum og styrkja getu aðildarríkja og ESB til að meta áhættu fyrir samfélög sín og auka þol gegn kreppum.

Mikilvæg áhersla við að verja fjármunum er lögð á forvarnir. Til að ná markmiðum sínum styður ESB hagnýtt samstarf aðildarríkjanna, þróun þjálfunarkerfa og þekkingarvettvanga og upplýsingaskipti milli löggæsluyfirvalda og aðildarríkja og EUROPOL. Að því er varðar að koma í veg fyrir kreppur er fjármagn veitt til ráðstafana sem auka getu aðildarríkja til að vernda mikilvæga innviði þeirra gegn hryðjuverkaárásum og til að þróa yfirgripsmikið ógnarmat, þar með talið viðvörunarkerfi.

Að lokum styður ESB aðgerðir sem miða að því að draga úr afleiðingum hryðjuverka og öfga. Stuðningur við þolendur er mikilvægur þáttur sem fjármögnun ESB er notuð til.

Hvernig geta ESB stutt aðildarríki sem verða fyrir miklum kreppu?

Krísustjórnun sem og baráttan gegn hryðjuverkum er áfram aðallega landsbundin hæfni. ESB hefur þó þróað tæki til að styðja við aðildarríki sem eiga undir högg að sækja, þar á meðal meiriháttar hryðjuverkaárás, og komið á fót fyrirkomulagi á samræmingu kreppu.

„Svar“ er örugglega ein af fjórum máttarstólpum ESB gegn hryðjuverkastefnu. Samstöðuákvæðið, sem kynnt var með Lissabon-sáttmálanum, tekur einnig til hryðjuverkaárása. Stofnanir og stofnanir ESB sem og aðildarríki eru þannig skipulögð að veita aðstoð við aðildarríkin sem eiga undir högg að sækja, með því að virkja öll tiltækt tæki (upplýsingaskipti, stuðning við rannsóknir, almannavarnakerfi ESB osfrv.).

Komi til hryðjuverkakreppu getur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins einnig virkjað viðbrögð við kreppuviðbrögðum sínum, þar með talið örugga kreppuherbergið sem staðsett er í Strategic Analysis and Response (STAR) miðstöðinni, sem er í nánu samstarfi við Neyðarviðbragðssamhæfingarstöðina (ERCC), Evrópska utanríkisþjónustan (EEAS) og ESB stofnanir (Europol, Frontex).

Framkvæmdastjórnin styður einnig samstarf aðildarríkja á sviði viðbúnaðar með skipulagningu á hættustjórnunaræfingum, einkum með sérstökum íhlutunarlögreglum lögreglu („Common Challenge 2013“ æfing ATLAS) sem og að efla samstarf milli þessar einingar og almannavarnasamfélagið („ARETE 2014“ æfing) til að bregðast við flóknum atburðarás.

Hvað er ESB að gera varðandi öryggi efna-, líffræðilegra, geisla- og kjarnorkusprenginga?

Framkvæmdastjórnin mun ganga frá framkvæmd aðgerðaáætlana efnafræðilegra líffræðilegra, geislalækninga og kjarnorkuvopna (CBRN) og sprengiefna fyrir árslok 2015. Grunnurinn að vinnu framkvæmdastjórnarinnar um öryggi CBRN efna og sprengiefna eru tvær aðgerðaáætlanir: ESB CBRN framkvæmdaáætlun, sem var samþykkt árið 2009 og samanstendur af fjölmörgum 124 aðgerðum, frá forvörnum og uppgötvun til viðbúnaðar og viðbragða, sem á að framkvæma í lok árs 2015 og Aðgerðaáætlun ESB um aukið öryggi sprengiefna, með 48 aðgerðum.

Framkvæmdastjórnin hefur einnig eftirlit með og auðveldar framkvæmd þess Reglugerð 98 / 2013 um undanfara sprengiefna af yfirvöldum aðildarríkjanna og rekstraraðila.

Meiri upplýsingar

Heimasíða landlæknisembættisins. Innanríkismál
Heimasíða framkvæmdastjórans, Dimitris Avramopoulos

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna