Tengja við okkur

Dýravernd

Framkvæmdastjórnin leggur til nýjar reglur til að bæta velferð dýra

Hluti:

Útgefið

on

Eins og tilkynnt var af Farm to Fork Strategy, stefnuskrá græna samningsins í Evrópu fyrir sjálfbæran landbúnað og matvælaframleiðslu, hefur framkvæmdastjórnin í dag lagt til stærstu umbætur á reglum ESB um dýravelferð í flutningum í 20 ár. Framkvæmdastjórnin leggur einnig til, í fyrsta skipti nokkru sinni, nýjar ESB-reglur um velferð og rekjanleika hunda og katta, sem eru ræktuð, haldið og verslað, sem félagsdýr, í efnahagslegum tilgangi.

Pakkinn inniheldur endurskoðun á gildandi reglum ESB fyrir dýr í flutningum, sem mun bæta líðan 1.6 milljarða dýra flutt til og frá ESB á hverju ári. Nýju reglurnar endurspegla nýjustu vísindalegar sannanir og innsýn sem og tækniþróun.

Nýju reglurnar um velferð og rekjanleika hundar og kettir, mun í fyrsta sinn koma á samræmdum ESB-stöðlum um ræktun, húsnæði og meðhöndlun hunda og katta í ræktunarstöðvum og gæludýrabúðum sem og skýlum. Rekjanleiki hunda og katta verður einnig styrktur með skyldubundinni auðkenningu og skráningu í innlenda gagnagrunna til að berjast gegn ólöglegum viðskiptum og hafa betur eftirlit með dýravelferðarskilyrðum í starfsstöðvunum.

Að lokum leggur framkvæmdastjórnin til frekari skref til að bregðast við European Citizens' Initiative (ECI) „Fur Free Europe“, sem kallar á bann ESB við loðdýrarækt og sölu á vörum sem innihalda slík loðdýr á innri markaðnum. Framkvæmdastjórnin fagnar frumkvæðinu og viðurkennir að velferð dýra er enn mikið áhyggjuefni fyrir evrópska borgara.

Betri reglur um flutning dýra

Núverandi reglur ESB um dýr í flutningi eru 20 ára gamlar. Þau endurspegla ekki lengur núverandi veruleika, nýjustu vísindalega innsýn og ráðleggingar, sjálfbærnimarkmið eða lögmætar áhyggjur borgaranna þegar kemur að velferð dýra. Tillaga dagsins beinist því að lykilsviðum sem eru mikilvæg til að tryggja góða dýravelferð í samgöngum:

  • Ferðatími verður styttur og á löngum ferðum þarf að afferma dýr til hvíldar, fóðrunar og vökvunar. Sérstakar reglur munu gilda um sláturdýr og viðkvæm dýr eins og óvana kálfa og barnshafandi dýr.
  • Heimildir til að tryggja lágmarksrými fyrir mismunandi dýr verði aukið og aðlagað hverri tegund.
  • Flutningur í miklum hita verða háð ströngum skilyrðum, þar á meðal að takmarka flutninga eingöngu við nótt þegar hiti fer yfir 30 gráður. Að auki, þegar hiti er undir 0°C, skulu ökutæki á vegum vera þakin og loftrásinni í dýrarýminu stjórnað, til að vernda dýr gegn váhrifum af vindkælingu meðan á ferð stendur. Ef hitastig fer niður fyrir -5°C, ásamt áðurnefndum ráðstöfunum, ætti ferðatími ekki að vera lengri en 9 klst.
  • Reglur fyrir útflutningur verði hert á lifandi dýrum frá sambandinu, þar á meðal betra eftirlit í þriðju löndum til að uppfylla samsvarandi staðla og finnast í ESB.
  • Við munum gera hámarkið úr stafræn verkfæri til að auðvelda framfylgdina flutningsreglna (td rauntíma staðsetningu ökutækja; miðlægur gagnagrunnur).

Betri velferð fyrir hunda og ketti

Fáðu

Um 44% heimila í ESB eiga gæludýr. Trade í hundum og köttum hefur vaxið töluvert á undanförnum árum, með an árlegt verðmæti 1.3 milljarðar evra. Hins vegar eru staðlar um velferð dýra fyrir faglega ræktun, hald og sölu hunda og katta mjög mismunandi milli aðildarríkjanna. Það eru líka miklar vísbendingar um ófullnægjandi starfshætti og misnotkun.

Þar að auki er ólögleg viðskipti með hunda og ketti hafa aukist mikið, flýtt fyrir vaxandi netmarkaði sem nú stendur undir 60% af allri sölu hunda og katta í ESB. Nýtt tilkynna sem birt var í dag fordæmir umfang ólöglegs viðskipta með hunda og ketti, sem og núverandi glufur sem gera það kleift að eiga sér stað.

Tillagan í dag leggur ekki fram nýjar reglur fyrir borgara og gæludýraeigendur. Það setur samræmdar reglur ESB um velferð hunda og katta sem eru ræktaðir eða haldnir í ræktunarstöðvum, í gæludýrabúðum og í athvörfum:

  • Í fyrsta skipti nokkru sinni munu lágmarkskröfur gilda um ræktun, húsnæði, umönnun og meðferð þessara dýra í ESB.
  • Strangar kröfur um rekjanleika, ásamt sjálfvirkar athuganir á sölu á netinu, mun hjálpa yfirvöldum að hafa eftirlit með ræktun og viðskiptum með hunda og ketti og kaupendum að ganga úr skugga um að auðkenning þeirra og skráning sé rétt.
  • Aðildarríkin þurfa að bjóða þjálfun fyrir umsjónarmenn dýra og allir sem kaupa hund eða kött verða upplýstir um mikilvægi þess um ábyrgt eignarhald.
  • Innflutningur á hundum og köttum verður að uppfylla jafngildar velferðarkröfur.

Svar við evrópska borgaraframtakinu „Fur Free Europe“

Nefndin svaraði einnig í dag a Evrópskra borgara Initiative. Frumkvæðið „Fur Free Europe“ skorar á framkvæmdastjórnina að grípa til aðgerða til að banna: (i) hald og aflífun dýra í þeim eina eða aðaltilgangi loðdýraframleiðslu og (ii) staðsetningu eldisdýrafelda og afurða sem innihalda slík feld, á ESB markaði. Það vekur einnig mikilvæg atriði varðandi verndun heilsu manna, dýra og umhverfis, sem framkvæmdastjórnin mun meta í kjölfar þess « Ein heilsu nálgun », sem hefur meginregluna þá viðurkenningu að heilbrigði manna, dýra og umhverfis séu órjúfanlega tengd.

Framkvæmdastjórnin hefur falið EFSA að veita vísindalegt álit um velferð dýra sem eru ræktuð til loðdýra. Byggt frekar á þessu vísindalega framlagi og mati á efnahagslegum og samfélagslegum áhrifum mun framkvæmdastjórnin síðan tilkynna um viðeigandi aðgerð.

Næstu skref

Lagatillögurnar tvær verða lagðar fyrir Evrópuþingið og ráðið. Á evrópsku borgaraátakinu mun EFSA hefja vísindalegt mat sitt á grundvelli beiðni framkvæmdastjórnarinnar og skila vísindalegu áliti sínu fyrir mars 2025.

Framkvæmdastjórnin mun einnig halda áfram undirbúningsvinnu sinni að öðrum tillögum um velferð dýra, eins og boðað er í Farm to Fork áætluninni.

Meiri upplýsingar

Reglugerð um velferð hunda og katta og rekjanleika þeirra

Reglugerð um vernd dýra við flutning 

Spurt og svarað Dýravelferð í flutningum

Spurt og svarað Velferð hunda og katta

Spurt og svarað evrópsk borgaraátak „Fur Free Europe“

Upplýsingablað Dýravelferð í samgöngum

Upplýsingablað Velferð hunda og katta

Lýðheilsunefnd Evrópusambandsins

Matvælaöryggisstofnun Evrópu

"Ríflega 80% íbúa ESB vilja betri vernd dýra. Í dag erum við að samþykkja mjög mikilvægan pakka af reglum sem tryggja betri velferð dýra í flutningum. Ferðatími, ferðarými og ferðahitastig verða aðlagaðir til að bæta líðan þeirra. Að auki kynnum við í fyrsta skipti reglur sem munu bæta meðferð ræktenda og gæludýrabúða á bestu vinum mannsins: ketti og hunda. Hvernig við komum fram við náttúruna, þar á meðal dýr, segir mikið um hvers konar menn við erum og ég Ég er ánægður með að í dag erum við að taka framförum í þágu dýravelferðar.“ Maroš Šefčovič, framkvæmdastjóri fyrir grænan samning í Evrópu, samskipti milli stofnana og framsýni - 06/12/2023

"Dýravelferð er málefni sem ESB-borgurum þykir mjög vænt um og að vinna að því að bæta það hefur verið pólitískt forgangsverkefni okkar frá fyrsta degi. Næstum helmingur heimila í Evrópu á hund eða kött, sem sýnir mikilvægi gjörða okkar í dag. Í dag, þ. í fyrsta sinn leggjum við til sameiginlegar reglur ESB til að vernda betur þær milljónir hunda og katta sem ræktaðar eru í ESB og veita verðandi gæludýraeigendum nauðsynlega vissu. Við erum líka að uppfæra reglur um dýraflutninga í fyrsta skipti í 20 ár, að bæta velferð þeirra og koma í veg fyrir illa meðferð á dýrum í flutningum. Velferð dýra er ekki aðeins nauðsynleg fyrir heilbrigði og vellíðan dýra heldur einnig fyrir mannúðlegt, heilbrigt og sjálfbært samfélag." Stella Kyriakides, framkvæmdastjóri heilbrigðis- og matvælaöryggis - 06/12/2023

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.
Fáðu

Stefna